Uçotun bərpası

Bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilinə əsasən şirkət rəhbərliyi şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı həqiqətə uyğun olmayan məlumatların Vergilər Nazirliyinə verilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Şirkətin mühasibatlıq uçotunun aparılmaması və ya düzgün aparılmaması hallarına tez-tez rast gəlinir.

Bu zaman mühasibatlıq uçotunun bərpası mütləqdir. Belə ki, mühasibatlıq uçotunun aparılmaması və ya icrasında yol verilən qanun pozuntuları istənilən biznes sahəsi üçün mənfi nəticələrə gətirib çıxara, hətta onun iflasına səbəb ola bilər.

Şirkətimiz mühasibatlıq uçotunun bərpası üçün keyfiyyətli xidmət təklif edir. Bunun nəticəsində şirkətinizin mühasibatlıq və vergi uçotu çox yüksək şəkildə formalaşır və vergi tutulması optimallaşır.

Mühasibatlıq uçotunun bərpası əsasən üç mərhələdən ibarətdir:

  • Mühasibat uçotu üzrə məlumatların bərpası (verilmiş ilkin sənədləşmə ilə bağlı məlumatların mühasibatlıq proqramına daxil edilməsi və ya bərpası);
  • Təhlil, vergi məsləhətləri və bunların tələb olunan nəticəyə qədər işlənməsi;
  • Bəyannamələrin və hesabatların vergi idarələrinə və büdcədənkənar fondlara təqdim olunması.

Mühasibat uçotunun bərpa müddəti aşağıdakılardan asılıdır:

  • şirkətinizin mühasibat uçotunun vəziyyətindən;
  • şirkətinizin göstərdiyi fəaliyyətin kəmiyyətindən;
  • xarici iqtisadi fəaliyyətin mövcudluğundan.

Mühasibat uçotunun bərpası təmənnasız olaraq həyata keçirilir.