Uçotun bərpası

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyidə Vergilər Nazirliyinə öz fəaliyyəti barədə vaxtında etibarlıməlumat təqdim etməyən firmaların rəhbərləri üçün məsuliyyət nəzərdə tutulur. Bəzən bu hal şirkətdə mühasibat uçotu düzgün aparılmadıqda istənmədən baş verir. Lakin bu, məsuliyyətdən azad etmir.

Belə hallarda mühasibat uçotunun bərpasının aparılması zəruridir, bu müddət ərzində onun bütün əhəmiyyətli və kiçik pozuntuları aradan qaldırılacaqdır. Hətta buna qədər uçot aparılmadığı və müvafiq sənədləşmə mövcud olmadığı halda belə bərpa etmə xidməti təmin edilə bilər.

Xidmətin xüsusiyyətləri
"ABC Consulting" şirkəti mühasibat uçotunun bərpa olunmasına kömək edəcək, biz Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq mükəmməl nəticəyə zəmanət veririk. Verginin optimallaşdırılması, büdcə ayırmalarında mümkün azalma əlavə üstünlük olacaq.

Adətən iş bir neçə mərhələdə aparılır. Mühasibatın bərpası üzrə xidmətlərimiz aşağıdakıları əhatə edir:

  1. Keçmiş dövrlər üzrə məlumatların bərpa olunması (İlkin sənədləşməyəəsasən 1C və ya digər ixtisaslaşdırılmış proqram təminatına məlumatların daxil edilm əsi və bərpa olunması);
  2. Vergiqoyma üzrə təhlil, məsləhət və tələb olunan nəticələrin tamamlanması;
  3. Bəyannamə və hesabatların vergi və digər dövlət orqanları, büdcədən kənar fondlara yenidən təqdim olunması.

Sifarişin icra müddəti
Hər bir konkret vəziyyətdə xidmətlərin icra müddəti əhəmiyyətli şəkildə fərqlənə bilər. Buna aşağıdakı faktorlar təsir göstərir:

  • Firmanın mühasibat uçotunun cari vəziyyəti;
  • Təşkilatın fəaliyyət istiqamətlərinin sayı;
  • Xarici iqtisadi fəaliyyətin mövcud olması.

Əgər bu və ya digər formada mühasibat uçotu mövcud olarsa, xidmətlər daha qısa müddətdə icra ediləcəkdir. Müvafiq fəaliyyət tam şəkildə mövcud olmadığı halda, informasiyanı toplamaq uzun vaxt aparacaqdır, buna görə də bunun üçün uzun müddət tələb olunur. Şirkət eyni zamanda bir neçə sahədə işləyə bilər, buna görə də sənədlərin həcmi müvafiq şəkildə artır. Belə hallarda mühasibat uçotunun bərpa olunması həmçinin müddətlərə təsir göstərən müəyyən çətinliklərlə əlaqəlidir.

“ABC Consulting” Şirkətinin ekspertləri konkret vəziyyətin bütün xüsusiyyətlərini öyrənəcək və bunun nəticəsində uçotun bərpasının müvafiq dəyəri təqdim olunacaqdır. Biz qüvvədə olan qanunvericiliyin tələblərinə dəqiq əməl edərək mühasibatlıq sahəsində xidmətləri icra edirik.

Bizim mütəxəssislərimiz ən xoşagəlməz və çətin vəziyyətləri qaydaya salmaq qabiliyyətinə malikdir. İlkin məsləhətləşmə pulsuz həyata keçirilir.

WHATSAPP ZƏNG ET