Sadələşdirilmiş vergi (4%) ödəyiciləri üçün bəyannamələrin hazırlanması və Vergilər Nazirliyinə təqdim

Sadələşdirilmiş vergi (4%) ödəyiciləri üçün bəyannamələrin hazırlanması və Vergilər Nazirliyinə təqdim

Sadələşdirilmiş vergi (4%) ödəyicisi olan və ştatlı mühasibləri olmayan bir sıra şirkətlər, müəssisə və Fərdi Sahibkarlar (FS) üçün bəyannamələri və bütün zəruri hesabatları hazırlayıb bütün dövlət orqanlarına təqdim etmək bəzən çətin olur.

Bu problemi öyrənərək, şirkətimiz bütün rüblük bəyannamə və hesabatları, eləcə də fəaliyyətin olmaması barədə hesabatları hazırlayıb təqdim etmək xidmətini də göstərmək qərarına gəlmişdir. Bu zaman siz biznesinizin inkişafı üçün zəruri olan zaman və pul vəsaitinə qənaət etmiş olarsınız.