Müəssisələrin ləğvi

Müəssisələrin ləğvi

Müəssisənin ləğvi onun hüquq və öhdəliklərinin vərəsəlik qaydasında digər şəxslərə ötürülməməsi ilə fəaliyyətinə son qoymağı nəzərdə tutur.

Müəssisə könüllü şəkildə təsisçilərin (iştirakçıların) qərarı ilə ləğv oluna bilər. Müəssisə, həmçinin onun yaranma müddətinin bitməsi, yaxud yaradılma məqsədinə yetişməsi ilə əlaqədar ləğv oluna bilər.

Müəssisə Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində müəyyən edilən qaydada, könüllü şəkildə ləğv oluna bilər. Müəssisə, eləcə də Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin nəzərdə tutduğu qaydada, məhkəmənin qərarı, vergi orqanlarının iddiası əsasında ləğv oluna bilər.

Müəssisənin ləğvi üzrə xüsusi hal onun müflisləşməsi ilə bağlı ola bilər.

Müəssisənin ləğvi likvidasiya (təsviyəçi) komissiyasının təyin olunması ilə başlanır.

Şirkətimiz müəssisələrin ləğvi prosesi üzrə xidmətlər təklif edir. Bu, həm sənədlərin hazırlanması, həm də bütün vergi və rüsumların ödənilməsi ilə əlaqədar çətin bir prosesdir. Bu məsələni təkbaşına həll etmək, hətta təcrübəli biznesmenlərin də iradəsi xaricində olur. Bizə müraciət etməklə, siz hətta ləğvin əzablı prosesini də hiss etməyəcəksiniz.

Müəssisənin ləğvi zamanı görülən işlər