Kadrlar uçotu üzrə xidmətlər (İR xidmətləri)

Kadrların uçotu istənilən istehsalatda mühasibat uçotunun ən problemli tərəflərindən biridir. Əsas problem isə bundan ibartədir ki, rəhbərlərin böyük hissəsi bu prosedura lazımı diqqət yetirmir, nəticədə isə acınacaqlı nəticələrə gətirib çıxarır. Kadrlar uçotunun düzgün şəkildə aparılmaması məbləği ilbəil artan cərimələrin təyin edilməsinə gətirib çıxarır. Xüsusilə, bu, ştatında əcnəbi vətəndaşlar olan müəssisələrə aiddir.

Bizim Təklifimiz
Biz kadr uçotunun tam şəkildə aparılmasını həyata keçiririk. Hüquqi və fiziki şəxslərlə əməkdaşlıq razılaşma əsasında həyata keçirilir, bu da, mümkün bürokratik süründürməçiliklərdən azad olmağa imkan yaradır. Xidmətlərə aşağıdakı əməliyyatlar daxildir:

  • Əməkdaşların şəxsi işlərinin yaradılması
  • Əmək müqavilələri və ona əlavələrin tərtib olunması, onlayn qeyd və təkrar qeydiyyat..
  • Ştat cədvəli və məzuniyyət qrafikinin hazırlanması.
  • Əmrlər və digər kargüzarlıq sənədlərinin tərtib olunması.
  • 1C proqramında kadr proseslərinin avtomatlaşdırılması.
  • Müfəttiş yoxlaması mövzusunda kadr qeydlərinin yoxlanılması
  • Tələb olunan kadr prosesləri üzrə prosedurların yazılması

Kadrların uçotu üzrə qeyd olunan və digər xidmətlər bizim mütəxəssislərimiz tərəfindən təqdin olunur. Sifariş internet saytında və ya menecerin telefon vasitəsilə həyata keçirilir.

WHATSAPP ZƏNG ET