Vəkillik xidmətləri

Vəkillik xidmətləri

Günümüzdə bu və ya digər vacib məsələnin həlli üçün vaxt tapmaq, xüsusilə isə bu işlə məşğul olan mütəxəssislər tapmaq çətindir. Elə problemlərlə qarşılaşa bilərsiniz ki, bu sizin yolunuzu məhkəməyə sala bilər. Bu vəziyyət boşanma, nəqliyyat qəzası və başqa hallarda meydana gələ bilər. Hətta xırda bir məsləhət özü belə sizi gələcəkdə baş verə biləcək böyük problemlərdən qoruya bilər.

“ABC Consulting“ Konsaltinq şirkəti yüksək səviyyəli hüquqi xidmətlər təklif edir. Habelə, hüquqi məsələlərin həlli və istənilən çətinlikli məhkəmə işlərində sizə dəstək olacaq.

Şirkətimizin vəkilləri kollegiyaüzvləridir.

Vəkillərimiz sizə nikah müqaviləsinin düzgün hazırlanması üçün kömək edəcəkdir.

Şirkətimizin vəkilləri müştərilərin maraqlarını dövlət hakimiyyət orqanlarında təmsil edə bilərlər.

Müştərilərimizə hüquqi yardım etdiyimiz sahələrdən aşağıdakı əsas istiqamətləri qeyd edə bilərik:

 • vergi qoyma;
 • əqli mülkiyyət;
 • bank hüququ, maliyyə hüququ;
 • qiymətli kağızlar;
 • sığorta;
 • investisiyalar;
 • xarici iqtisadi əlaqələr;
 • xarici vətəndaşlarla və hüquqi şəxslərlə işləmək, onların maraqlarını Azərbaycan Respublikası daxilində təmsil etmək.

Həmçinin aşağıdakı istiqamətlər üzrə fəaliyyət göstəririk:

 • Məhkəmə nümayəndəliyi, iddia ərizələrinin hazırlanması, icra prosesi
 • Cinayət işləri üzrə vəkillik
 • Borcların alınması
 • Hüquqi abunə xidmətləri
 • Sahibkarlığın hüquqi sahələri
 • Vergi sahəsindəki məsələlər
 • Dövlət Nəqliyyat Müfəttişıiyi ilə məhkəmə çəkişmələri
 • Zərərin ödənilməsi
 • Mənzil mübahisələri
 • İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi
 • Ailə məsələləri
 • Nikah-boşanma halları
 • Əmlak bölgüsü
 • Valideyn hüquqlarından məhrum etmə
 • Alimentlərin alınması
 • Əmək mübahisələri