Mühasibat xidmətləri

Mühasibatlıq xidməti

“ABC Consulting” Şirkəti mühasibatlıq sahəsində tam müşayiəti təklif edir. İşlər müqavilə əsasında həyata keçirilir, bu müqavilədə aşağıdakı təfsilatlar dəqiq təsvir olunur:

 • Xidmətin başladılması;
 • Razılaşmanın müddəti;
 • Hər bir tərəfin hüquq və öhdəlikləri;
 • İşlərin icrasının xüsusiyyətləri (işlənib hazırlana bilən sənədlər, hesabat və pdəniş sənədlərinin hazırlanma müddəti);
 • Ödəniş müddəti və onlara əməl olunmamasına görə cərimə tətbiq olunması;
 • Sifarişçi və icraçının məsuliyyətləri.

Həmçinin müqavilədə konzaltinq şirkətinin yerinə yetirməli olduğu xidmətlərin siyahısı razılaşdırılır. Siyahıya yeni xidmətlərin daxil edilməsi üçün əlavə müqavilə bağlamaq zəruridir.

Müxtəlif səviyyələrdə şirkətlər tərəfindən xidmətlərin təmin edilməsi
Biz fərdi sahibkarlar (FS), mikro və kiçik sahibkarlarla işləyirik. Mikro sahibkarlar 10 nəfərə qədər işçisi olan firmalara aid edilir və kiçik sahibkarlar 11-50 nəfərə qədər işçi heyəti olan firmalara aid edilir. Vergi sahəsində və digər sahələrdə məsləhət verilməsi təmin edilən mühasibat xidmətlərinin dəyərinin artmasına təsir göstərmir.

Təklif olunan xidmətlərin siyahısı

 • İlkin sənədlərin işlənib hazırlanması və Обработка первичных документов и внесение их в C proqram təminatı məlumat bazasına daxil edilməsi (proqram Azərbaycan Respublikasının qanunların tam uyğunlaşdırılıb, öz müştərilərimizə pulsuz təqdim olunur);
 • Bank və ödəniş sənədlərinin işlənilib hazırlanması;
 • Əmək haqqı cədvəllərinin hazırlanması;
 • Vergi sənədlərinin hazırlanması (bəyannamələr, hesabatlar);
 • Vergilər Nazirliyi üçün bütün növ bəyannamələrin hazırlanması (ƏDV, Ödəmə Mənbəyindən Tutulan Vergi, əmək haqqından tutulan vergi);
 • Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Dövlət Statistika Komitəsi üçün hesabatların hazırlanması;
 • Firmanın balansının hazırlanması;
 • İllik bəyannamələrin hazırlanması;
 • Rəhbərlik üçün müxtəlif hesabatların hazırlanması;
 • Hesabatların tərtib olunması və dövlət orqanlarına təqdim olunması.
WHATSAPP ZƏNG ET