Sadələşdirilmiş vergi (2%) ödəyiciləri üçün bəyannamələrin hazırlanması və Vergilər Nazirliyinə təqdim

Bəyannamələrinpeşəlar şəkildə tərtib olunması

Vergi bəyannamələrinin tərtib olunması peşəkar yanaşma tələb edən prosesdir. Azərbaycan Respublikasının vergi Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq, kommersiya müəssisələri üçün bir neçə vergiqoyma forması mövcuddur. Onlardan biri sadələşdirilmiş vergi dərəcəsidir ki, bugünkü gündə onun həcmi 2%-dir. Fərdi Sahibkarlıq daxil olmaqla biznesin bir çox təşkilati hüquqi formasında işçi heyətinin tərkibində ixtisaslı mühasib ştatı yoxdur və bəyannamələrini müstəqil şəkildə doldururlar. Bu müəyyən edilmiş böyük cərimə sanksiyalarına gətirib çıxara bilər: birinci dəfə, düzgün doldurulmamış sənədə düzəliş edilir, sonra təqdim etmə və cərimə gəlir.

Bizim şirkətimiz biznesmenlərin dövlət orqanlarına hesabatların təqdim olunması ilə əlaqədar problemlərindən xəbərdardır və sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri (2%) üçün bəyannamələrin hazırlanması və Vergilər Nazirliyinə təqdim olunması xidmətlərini təmin edir. Prosedura aşağıdakılar daxildir: ərizəçinin mühasibatlıq sənədlərinin öyrənilməsi, bütün zəruri hesabatların doldurulması, bəyannamə paketinin Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə göndərilməsi daxildir.

Zəruri olduğu halda, məlumatlara pulsuz düzəlişlər edilir.

Fərdi sahibkarlar üçün xidmətlər minimum dəyərlə təmin edilir.

WHATSAPP ZƏNG ET