Malların gömrük rəsmiləşdirməsi proseduru

Malların gömrük rəsmiləşdirməsi – Həmçinin gömrükdən keçirmə (rastomojka) adlanan bu prosedur ölkə sərhədini keçən bütün mal partiyaları üçün məcburidir.

Bu nədir
Malların gömrük rəsmiləşdirməsi və rüsumların ödənilməsi – bunların hamısı gömrükdən keçirmə və ya malların gömrük rəsmiləşdirməsi proseduruna aiddir. Bu xidmətlər gömrük brokeri və ya nümayəndəsi tərəfindən təqdim olunur. Bu şəxs öz sifarişçisinin adından müxtəlif gömrük prosedurlarını həyata keçirmək hüququ olan agent hesab edilir.

Prosedur necə həyata keçirilir
Gömrük rəsmiləşdirməsi zamanı deklarant və ya onun agenti malları ixrac və ya idxal edən zaman gömrük əməkdaşına mallar barədə bütün sənədlər və məlumatlarını təqdim edir. Gömrük nəzarətini müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək üçün, bütün idxal gömrük rüsumları, vergilər və yığımların ödənilməsi zəruridir.

Malların gömrük rəsmiləşdirməsinin bir sıra nüansları vardır. Gömrük idxal ödənişlərinə aşağıdakılar daxildir: rüsum, ƏDV ödənişi, gömrük yığımı və aksiz vergiləri. İxrac ödənişlərinə aşağıdakılar daxildir: ixrac rüsumu, həmçinin gömrük yığımları.

Daimi olaraq ölkə xaricindən malları idxal və ixrac edən şirkətlər gömrük sənədlərinin rəsmiləşdirməsi zamanı çox vaxt itirirlər. Məhz buna görə də kənar, autsorsinq firmalarına müraciət etmək tövsiyə olunur. Bu firmalar layiqli, qəbul edilən ödəniş əsasında bu işləri həyata keçirmək üçün sertifikata malik olan təcrübəli peşəkar gömrük brokerinin xidmətlərini təklif edirlər.

Niyə biz
Biz öz müştərilərimizə malların gömrük rəsmiləşdirməsi, mallar üçün bəyannamələrin tərtib olunması üzrə bütün məsələlər barədə ətraflı məsləhət veririk. Biz fiziki şəxslərə nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirməsi zamanı kömək edirik. Bizim köməyimiz sayəsində müştərilər “Yaşıl Dəhliz” statusu əldə edir ki, bu da malların gömrük rəsmiləşdirməsi üçün ən əlverişli şərtlər əldə etmək hüququ verir. Biz yalnız qısa müddət ərzində malların gömrük rəsmiləşdirməsini həyata keçirməyə kömək edən ən optimal həll yolunu tapırıq.

WHATSAPP ZƏNG ET