Müəssisənin təkrar qeydiyyatdan keçirilməsi

Müəssisənin təkrar qeydiyyatdan keçirilməsi

Müəssisənin təkrar qeydiyyatdan keçirilməsi nə zaman tələb olunur?

Biznesin v ayrıca olaraq MMC-nin (məhdud məsuliyyətli cəmiyyət) uğurla həyata keçirilməsi üçün ən vacib şərtlərdən biri təsis sənədlərinin qanuna uyğun olmasıdır.Şirkətin təkrar qeydiyyatdan keçirilməsi üçün əsas üçüncü şəxslərin əmlakda olan payı ələ keçirilməsi cəhdinin qarşısını almaq məqsədilə müəssisənin mülkiyyətçisinin maraqlarının qorunmasıdır.

Şirkətin Bakıda təkrar qeydiyyatdan keçirilməsi prosesi yeni qanuna uyğun olaraq təsis sənədlərinin normalara uyğunlaşdırılması üçün zəruridir. Prosedurların həyata keçirilməsi üçün əsas aşağıdakılar ola bilər:

- MMC-nin təsisçisinin dəyişdirilməsi və ya rəhbər vəzifəyə iddialı olan yeni şəxsin ortaya çıxması;

- firmanın hüquqi ünvanının dəyişdirilməsi halında (adın dəyişdirilməsi);

- təsis sənədlərində ciddi qüsurlar aşkar edildikdə;

- hüquqi şəxsin fəaliyyəti dayandırıldıqdan və müqavilədə təsvir olunan şərtlər dəyişdirildikdən sonra.

Şirkətin təkrar qeydiyyatının çətinlik dərəcəsi bir neçə faktordan asılıdır. Prosedur tez-tez müəssisənin adının, firmanın hüquqi ünvanının və ya direktor vəzifəsinə iddialı olan yeni pretendentin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar həyata keçirilir. MMC-nin təkrar qeydiyyatdan keçirilməsi və ya təsis sənədlərində qüsurlar aşkar edilən zaman çətinlik yarana bilər. Yeni qanun qüvvəyə mindikdən sonra, Şirkətin Bakıda təkrar qeydiyyatdan keçirilməsi üçün firmanın səhmlərinin alqı-satqı sövdələşmələrini notariua vasitəsilə həyata keçirmək lazımdır. Belə olan halda, mülkiyyətçi özünü reyder hücumlarından qoruyur.

WHATSAPP ZƏNG ET