Müəssisələrin ləğvi

Müəssisənin ləğv edilməsi – Şirkətin fəaliyyətinə xitam verilməsi prosedurudur. Həmçinin bu proses zamanı biznes mülkiyyət hüquqlarının üçüncü şəxslərə ötürülməsi qadağan edilir. Müəssisənin ləğv edilməsi könüllü olaraq və ya məhkəmə qaydasında həyata keçirilir.

Bu, həm sənədlərin rəsmiləşdiirilməsi və həm də bütün rüsum və vergilərin ödənilməsi ilə əlaqəli çətin bir prosesdir. Hətta təcrübəli biznesmenlər də təklikdə bunun öhdəsindən gələ bilmir.

Şirkətin ləğv edilməsinin səbəbləri:

  1. Fəaliyyətin könüllü olaraq dayandırılması şirkətin təsisçiləri (iştirakçıları), benefisiarları və səhmdarlarının razılığı ilə həyata keçirilir.
  2. Bu proses Müəssisənin yaradıldığı dövrün başa çatması ilə əlaqədar da həyata keçirilə bilər.
  3. Ləğv etmə müəssisənin təsis edildiyi məqsədlərə nail olmaq məqsədilə həyata keçirilir.
  4. Fəaliyyətə xitam verilməsi Rusiya Mülki Məcəlləsinin Qaydalarına əsasən həyata keçirilir.
  5. Məhkəmə qaydasında prosedur vergilər Nazirliyinin orqanlarının qərarı əsasında və ya Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin bir və ya bir neçə maddəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
  6. Fəaliyyətin dayandırılması ilə əlaqədar başqa bir hal firmanın müflis elan edilməsidir.

Müəssisənin ləğvi qəzetdə elan verilməsi və ləğv etmə komissiyasının təyin edilməsi ilə başlayır

Müəssisənin fəaliyyətinə xitam verilməsi ilə əlaqədar xidmətləri bizim hüquq portalımızdan vermək olar. Biz ən çətin vəziyyətlərlə işləyirik və zəmanət veririk ki, qarşı qoyulmuş məsələləri tam şəkildə həll edəcəyik. Bizə müraciət etməklə siz hətta ləğv etmənin çətin prosesini də hiss etməyəcəksiniz.

WHATSAPP ZƏNG ET